Tjänster

Utbildningar

 • Servicetekniker/SVEBRA 
 • Brandfarliga Arbeten
 • Anläggningsskötare brandlarm
 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • Utrymningsövningar
 • Brandskyddsansvarig/kontrollant utb.
 • Brandfarliga varor föreståndare
 • HLR-AED
 • LABC

Brandskyddstjänster

 • Brandskyddsbeskrivningar
 • Förenklad brandskyddsdokumentation
 • Brandskydds besikningar
 • Besikning brandfarliga varor
 • Klassningsplan brandfarliga varor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Besikning brandskyddsmaterial
 • Årlig service av brandskyddsmaterial

Vem är jag?

Stefhan Hansson Bohlin

Född 1964

Stefhan Hansson bohlin

Jag har jobbat med brandskydd i drygt 40 år.

Började som brandman 1981 och sedan erfarenhet av brandskydd från olika verksamheter, inom kriminalvård, resturangverksamhet, verkstäder m.m.

Har jobbat med utbildning inom brandskydd och akutsjukvård sedan 1992. 

Utbildad till brandskyddsprojektör och innehar SFPA Europe för klassning av brandfarlig och explosiv vara. Huvudinstruktör HLR-A+D. Utbildad ambulanssjukvårdare på Birgittaskolan i Linköping.

Kontakta oss